Dzieci 2

Wyprawka:
"Wyprawka powinna zawierać"

Czas adaptacji:
"Ogłoszenie dla rodziców podczas adaptacji w żłobku"
"Adaptacja w żłobku Wesołe Bąbelki"
"Dlaczego okres adaptacji w żłobku lub przedszkolu jest ważny"
"Drgawki gorączkowe u dzieci"
"Rodzice zobowiązani są"

Program opiekuńczo-wychowawczy w Językowym żłobku „Wesołe Bąbelki”:
"Program zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych opracowany odpowiednio dla różnych grup wiekowych."
"Program zajęć w języku rosyjskim i angielskim dla dzieci od 1 do 3 lat"
"Plan pracy w języku angielskim"
"Стишки «поры года» помогают в доступной малышу форме ознаком"
"Plan roczny"
"Plan pracy przedszkole" (\\diran4\WEB_Studio_Graficzne_6\2024-studio6\7099893 - Niepubliczny Językowy Żłobek Wesołe Bąbelki\WEB obsługa\zakładka kącik dla rodzica)

Żłobek zamknięty:
"Dni ustawowo wolne przerwa wakacyjna 2024/2025"

"Żłobek, Wesołe Bąbelki” otwarty cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolne od pracy, 10 dniowej przerwy wakacyjnej w sierpniu ( 10 dni roboczych), 5 dniowej przerwy świątecznej pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Żłobek nie świadczy usług w piątek przed długim weekendem
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Statut Żłobka, Regulamin Organizacyjny Żłobka"


Przerwa wakacyjna:
treść - 01.08.2024r do 16.08.2024r
Widzimy się 19.08.2024r