Plan zajęć dodatkowych 2023/2024

Dzieci

  • Język angielski – 14:30 poniedziałek i środa
  • Rytmika – 14:30 wtorek
  • Logopeda – 9:15 czwartek
  • Zajęcia kulinarne/plastyczne/ sensoryczne – 9:15-10:00 piątek
  • Psycholog – obserwacja dzieci podczas zajęć 8 raz w miesiącu