Oferta

baner wesole babelki

 

DzieckoGrupa żłobkowa realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze oraz edukacyjne (art. 2 pkt. 2 Ustawy z dn. 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi do lat 3) na podstawie autorskich.

W programie rocznym planujemy imprezy okolicznościowe np. święto dyni, mikołajki, dzień babci i dziadka, bal karnawałowy, warsztaty z rodzicami, dzień rodziny.

W ramach opłaty za pobyt dziecka w żłobku placówka zapewnia prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć, odpowiednio dla różnych grup wiekowych.

W ramach zajęć edukacyjnych żłobek usprawnia:

 • Motorykę dużą.
 • Motorykę małą.
 • Kontakty społeczne i emocje.
 • Mowę i myślenie.
 • Nawyki i usamodzielnianie.

Nasze grupy żłobkowe prowadzone są według autorskiego programu opartego na
Zabawach Fundamentalnych oraz programu opartego na przewodnik
metodyczny Paulina Gułarską – Misiak Teczka ,,Dziecko słoneczko” z elementami:

 • Aktywność społeczna.
 • Aktywność poznawcza.
 • Aktywność językowa.
 • Aktywność artystyczna.
 • Aktywność ruchowa i zdrowotna.
 • Pedagogiki zabawy Klanza

Żłobek zapewnia zajęcia, zabawy, warsztaty przez wychowawców oraz nauczycieli z zewnątrz:

 • język angielski
 • język rosyjski
 • zabawy muzyczno-ruchowe
 • zabawy z chusta animacyjną
 • plastyczna

Dla chętnych są indywidualne zajęcia z psychologiem, logopedą oraz zajęcia indywidualne z języka angielskiego, francuskiego, rosyjskiego.

Indywidualne zajęcia nie wchodzą w karnet zajęć dodatkowych.

Całoroczna oferta: Dzień Dyni; Pasowanie nowych dzieci; Dzień Pluszowego Misia; Spotkanie z Mikołajem; Warsztaty Bożonarodzeniowe; Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka; Warsztaty Wielkanocne; Dzień rodziny; Zakończenie roku żłobkowego.

 

Zajęcia fakultatywne dodatkowe poza podstawową ofertą:

 • gimnastyka korekcyjna ogólnorozwojowa
 • rytmika
 • język angielski
 • zajęcia umuzykalniające w języku angielskim/rosyjskim
 • zajęcia z logopedą
 • bajko terapia (bajka czytana, mówiona w języku polskim/rosyjskim)
 • zajęcia plastyczne/sensoryczne/kulinarne
 • objęcie dziecka pomocą psychologiczną

Dzieci