Rekrutacja

DzieckoŻłobek prowadzi rekrutacje na rok żłobkowy 2023/24

 

Zasady rekrutacji – miejsca dofinansowane 

na miejsca finansowane / współfinansowane

przez gminę w żłobkach niepublicznych

na okres  01.09.2023-30.08.2024

 

Szczegółowe informacje:

Rekrutacja 2023/2024 

Niepubliczny Językowy żłobek ,,Wesołe Bąbelki” wpisany do ewidencji żłobków, prowadzonych przez Gminę Wrocław, pod nr 04386/184

Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 3 lat.

Nadzór nad Niepublicznym Językowym żłobkiem ,,Wesołe Bąbelki” prowadzi:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekretariat WZD tel. 071/777-77-60, fax: 071/777-79-94,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiotem umowy, zawartej z Gminą Wrocław:

Miejsca realizacji zadania:

54-150 Wrocław, ul. Pilczycka 100 A

Zakres realizacji zadań:

Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanej dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć, odpowiednio dla różnych grup wiekowych, współpraca z rodzicami, zapewnienie dzieciom wyżywienie, zgodnie z informacjami, zawartymi w Regulaminie Żłobka, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie dziecku opieki przez personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz ilości godzin opieki określonych w ustawie, przeprowadzenie rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

Dokumenty niezbędne do przedłożenia w placówce po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka:

1/ wydrukowany wniosek

2/ zaświadczenie o zameldowaniu dla jednego rodzica/opiekuna i dziecka ( lub umowa najmu)

3/ zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki

4/ książeczka zdrowia dziecka jako potwierdzenie szczepień obowiązkowych (ksero)

5/ oświadczenia o spełnieniu kryteriów dodatkowych ( wielodzietności lub posiadania rodzeństwa w żłobku lub zgłoszenia do naboru dwojga dzieci)

Serdecznie zapraszamy do zapisania swojego dziecka do naszego kameralnego Niepublicznego Językowego żłobka „Wesołe Bąbelki”

1. ”Wesołe Bąbelki” oferują wysokiej jakości edukację dostosowaną do potrzeb i wieku dzieci od roku do lat 4. Mamy indywidualny program nauczania, który rozwija umiejętności językowe, społeczne, emocjonalne i poznawcze dzieci.

2. Bezpieczeństwo i troska: Żłobek „Wesołe Bąbelki” dba o bezpieczeństwo i dobrostan dzieci. Mamy o niewielkiej liczbie dzieci na grupę, dobrze przeszkolonym personelu, odpowiednim wyposażeniu i środowisku przyjaznym dla dzieci.

3. Indywidualne podejście: Żłobek „Wesołe Bąbelki” zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka, uwzględniając jego unikalne potrzeby i zdolności. Współpracujemy ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog, pedagog, opiekunki, którzy pomagają dzieciom w ich rozwoju.
4. Zajęcia dodatkowe:
Żłobek „Wesołe Bąbelki” ma różnorodne zajęcia dodatkowe, takie jak zajęcia muzyczne, rytmiczne, gimnastyczne, plastyczne sensoryczne, kulinarne, które wspierają rozwój dziecka i pozwalają mu na zdobywanie nowych umiejętności.

5. Nasz żłobek ma pozytywne rekomendacje i opinie od innych rodziców, którzy zapisali swoje dzieci do „Wesołych Bąbelek”.

Serdecznie zapraszamy do naszego żłobka.
Z poważaniem,
Zespół Żłobka ,,Wesołe Bąbelki”

Dzieci