SZCZEPIENIA UCHWAŁA NR XII/266/19
Wypowiedzenie umowy żłobek
RODZINNY KAPITAL OPIEKUŃCZY
Ważna informacja!!!!!
Żłobek Wesołe Bąbelki klauzula oświadczenie/upoważnienie do odbioru dziecka
Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w żłobku
Wyprawka powinna zawierać
Adaptacja
Ogłoszenie dla rodziców pod czas adaptacji w żłobku
Chore dzieci
Logopeda
Program zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych opracowany odpowiednio dla różnych grup wiekowych.
Program zajęć w języku rosyjskim i angielskim dla dzieci od 1 do 3 lat
Brak przerwy wakacyjnej 2020 r  
Przerwa wakacyjna 2021r
Ze względu na zachowanie odpowiedniej higieny w żłobku
Teatralne przedstawienia, warsztaty,zabawy, tematyczne zajęcia 2020-2021
Przerwa wakacyjna 2022r
DNI USTAWOWO WOLNE, PRZERWA WAKACYJNA 2022-23