Aktualności

Statut żłobka ,,Wesołe Bąbelki”

 

                                                            STATUT

              NIEPUBLICZNEGO JĘZYKOWEGO ŻŁOBKA „WESOŁE BĄBELKI”

                                                    §1 Postanowienia ogólne

 1. Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej poniżej Żłobkiem, którego nazwa brzmi:
 2. Niepubliczny Językowy Żłobek „Wesołe Bąbelki”.
 3. Założycielem i Dyrektorem Żłobka jest mgr Tamara Szczekot.
 4. Żłobek prowadzony jest pod adresem: ul. Pilczycka 100A 1/2, 54-150 Wrocław.
 5. Żłobek używa pieczęci o treści: Niepubliczny Językowy Żłobek „Wesołe Bąbelki” Tamara Szczekot.
 6. (więcej…)

Regulamin żłobka,,Wesołe Bąbelki”

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Niepublicznego Językowego Żłobka „WESOŁE BĄBELKI” 

                                            §1 Postanowienia ogólne                             

 1. Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną Żłobka „Wesołe Bąbelki”.
 2. Nazwa Żłobka to: Niepubliczny Językowy Żłobek ,,Wesołe Bąbelki”, zwany poniżej „Żłobkiem”
 3. Żłobek prowadzony jest pod adresem: ul. Pilczycka 100A 1-2, 54-150 Wrocław.
 4. Założycielem i Dyrektorem Żłobka jest mgr Tamara Szczekot.
 5. Żłobek używa pieczęci o treści: Niepubliczny Językowy Żłobek „Wesołe Bąbelki” Tamara Szczekot.
 6. Działalność Żłobka regulowana jest w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poniżej jako Ustawa.
 7. Wszyscy pracownicy Żłobka są zobowiązani do poszanowania praw dzieci, przestrzegania prawa powszechnego oraz obowiązujących ich przepisów kontraktowych i wewnętrznych.

                                            §2 Organizacja Żłobka i godziny pracy

 1. W Żłobku tworzy się następujące stanowiska:
  1. Dyrektor
  2. Opiekun
  3. Pozostali pracownicy Żłobka.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Żłobka jest oddział, w którym działają dwie grupy dzieci o podobnym wieku oraz stopniu rozwoju.
 3. Liczba dzieci uczęszczających do Żłobka nie może przekroczyć 25 dzieci, przy czym na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 8 dzieci.
 4. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku znacznej absencji dzieci lub absencji nauczyciela dopuszczalne jest łączenie grup żłobkowych.
 5. Rok żłobkowy w Żłobku rozpoczyna się 01 września, a kończy się 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 6. Żłobek zapewnia opiekę dzienną przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00 (10 godzin), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, dwutygodniowej przerwy wakacyjnej w sierpniu, która nie trwa dłużej niż 10 dni roboczych, przerwy świątecznej pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem, która nie trawa dłużej niż 5 dni roboczych.
 7. Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się w godzinach: 7:00 – 8:00, zaś odbieranie dzieci w godzinach od 14:40 do 17:00.
 8. W uzasadnionych przypadkach dziecko może być przyjęte do Żłobka po godz. 8.15, lecz po uprzedzeniu Dyrektora.

(więcej…)

Dzień Pluszowego Misia

Dzisiaj obchodziliśmy Dzień pluszowego Misia.

Pluszowy miś ? to najlepszy przyjaciel każdego malucha, ukochana maskotka na dobre i złe chwile. Można go przytulić, a nawet powiedzieć mu o czymś bardzo ważnym. O święcie tej postaci nie zapomniały dzieci z naszego żłobka. Dzieci poznały historię Święta Pluszowego Misia, bawiły się przy piosenkach: „Pluszowy Miś”, „Ja jestem niedźwiadek”, „Dwa malutkie misie”, „Jadą, jadą misie”. Degustowały miodu ? i wykonywały prace kulinarną. Dziękujemy mamie Zuzi za przygotowanie kremu czekoladowego ? Dzieci były szczęśliwe, że mogły spędzić tyle czasu z Misiami .?   

?

Top
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka prywatności.
Facebook