Drodzy rodzice! Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte do naszego żłobka.

Drzwi otwarte w żłobku

Zaproszenie gości jest okazją do poznania żłobka w sposób bezpieczny dla dziecka, bo w towarzystwie rodziców.

Nieśpieszne poznawanie przestrzeni i osób jest korzystne dla małego dziecka, którego możliwości adaptacyjne nie są duże. Potrzebuje ono czasu, by przygotować się do nowej sytuacji, a często nie może oprzeć się na swoich wcześniejszych doświadczeniach. Ważne jest zatem, by pierwsze doświadczenia dziecka z żłobkiem były dla niego pozytywne. W dniach otwartych uczestniczą dzieci i rodzice zainteresowani przyjęciem do żłobka na następny rok szkolny.

Cele ogólne:
poznanie bazy lokalowej placówki, do której ma uczęszczać dziecko (przyjazne oraz estetyczne otoczenie, bogactwo i różnorodność zabawek),
zwrócenie uwagi rodziców i dzieci na otoczenie,
zapoznanie się ze sposobami funkcjonowania środowiska – propozycje ciekawych zabaw integracyjnych,
poznanie pracowników.

Cele szczegółowe:
nawiązanie bliskiego kontaktu,
zmniejszenie napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach ze żłobkiem,
przekazywanie rodzicom wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka – jako warunku jego prawidłowego rozwoju,
integracja dzieci i rodziców oraz opiekunów.

Korzyści dla dzieci, rodziców:
Dzieci i rodzice poznają nowe otoczenie.
Dzieci i rodzice oraz opiekunowie wzajemnie poznają się.
Dzieci i rodzice zapoznają się z organizacją pracy żłobka, formami i metodami pracy.
Rodzice uczestniczą w organizowanych spotkaniach, zabawach, ćwiczeniach służących łatwej adaptacji oraz integrowaniu się dzieci i dorosłych.