Żłobek informuje o zmianach w Statucie i Regulaminie z dniem 01.09.2020r.