22.10 2019 o 9:30 odbędzie się teatrzyk ,, Pani Jesień dary niesie’.