Rekrutacja

Rekrutacja do żłobków na rok 2020/2021
Niepubliczny  Językowy żłobek ,, Wesołe Bąbelki” we Wrocławiu informuje, że szczegółowe zasady rekrutacji do żłobków na rok 2020/2021 zostaną zmieszczone na stronie internetowej Systemu Rekrutacji:

na stronie UM Wrocławia: https://www.wroclaw.pl/zlobki  

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK

wpisane do ewidencji żłobków, prowadzonych przez Gminę Wrocław, pod nr 04386/184

Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 3 lat.
Nadzór nad Niepublicznym Językowym żłobkiem,,Wesołe Bąbelki” prowadzi:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekretariat WZD tel. 071/777-77-60, fax: 071/777-79-94,
mail: wzd@um.wroc.pl

Przedmiotem umowy, zawartej z Gminą Wrocław:

Miejsca realizacji zadania:

54-150 Wrocław, ul. Pilczycka 100 A

Zakres realizacji zadań:

zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanej dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć, odpowiednio dla różnych grup wiekowych, współpraca z rodzicami,zapewnienie dzieciom wyżywienie, zgodnie z informacjami, zawartymi w Regulaminie Żłobka, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie dziecku opieki przez personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz ilości godzin opieki określonych w ustawie, przeprowadzenie rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 Płatności

Kwota dofinansowania przez Gminę Wrocław w roku 2020/2021 wynosi:

680 zł / miesiąc.

Cennik – miejsca z kontynuacji: 610 zł

Cennik – miejsca nowego: 630 zł

Catering pełny – 14,50 zł/dziennie (dieta bez mleczna lub bezglutenowa 17 zł)

Zajęcia dodatkowe – 110 zł/miesiąc

Opłata roczna: 500 zł

Cennik miejsca pełnopłatnego 

1300 zł/ mies.

Catering pełny – 14,50 zł/dziennie (dieta bez mleczna lub bezglutenowa 17 zł)

Zajęcia dodatkowe – 110 zł/miesiąc

Opłata roczna: 600 zł

 

Dokumenty do przeczytania:

Statut ,, Wesołe Bąbelki”

Dokumenty do pobrania i podpisania:

Oświadczenia_zobowiązania-1

Oświadczenie o kwarantannie 2

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w żłobku „Wesołe Bąbelki”

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

 

 

 

 

Niepubliczny Językowy żłobek,,Wesołe Bąbelki” @Wszystkie prawa zastrzeżone UP RP 2019.

 

Top
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka prywatności.
Facebook