Rekrutacja

Informujemy, że 01.09.2021 otwieramy dwie nowe prywatne grupy. Żłobek ma jeszcze kilka wolnych miejsc.

Niepubliczny  Językowy żłobek ,, Wesołe Bąbelki” we Wrocławiu informuje, że szczegółowe zasady rekrutacji do żłobków na rok 2021/2022 zostaną zmieszczone na stronie internetowej Systemu Rekrutacji:

na stronie UM Wrocławia: https://www.wroclaw.pl/zlobki  

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK

wpisane do ewidencji żłobków, prowadzonych przez Gminę Wrocław, pod nr 04386/184

Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 3 lat.
Nadzór nad Niepublicznym Językowym żłobkiem,,Wesołe Bąbelki” prowadzi:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekretariat WZD tel. 071/777-77-60, fax: 071/777-79-94,
mail: wzd@um.wroc.pl

Przedmiotem umowy, zawartej z Gminą Wrocław:

Miejsca realizacji zadania:

54-150 Wrocław, ul. Pilczycka 100 A

Zakres realizacji zadań:

zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanej dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć, odpowiednio dla różnych grup wiekowych, współpraca z rodzicami, zapewnienie dzieciom wyżywienie, zgodnie z informacjami, zawartymi w Regulaminie Żłobka, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie dziecku opieki przez personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz ilości godzin opieki określonych w ustawie, przeprowadzenie rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

 

 

 

Niepubliczny Językowy żłobek,,Wesołe Bąbelki” @Wszystkie prawa zastrzeżone UP RP 2019.

 

Top
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka prywatności.
Facebook